คำถามที่พบบ่อย

Tyre Brands

Tyre Selection
Mixed Tyre
Technical Information

Order

Placing My Order
Track Order
Payment

Delivery And Installation

Changes To Delivery
Delivery Lead Time
Installation

AFTER SALES SERVICE

Cancellation
Warranty
Warranty

By Email

info@tyrepac.co.th
We will contact you as soon as possible

By Phone

091-889-5127
Mon to Fri 8:30 – 17:00

Tyre Brands

A. การเลือกยางรถยนต์

1

What Is My Tyre Size?

The tyre size can be read off from the sidewall of your tyres.
It would be a string of numbers looking like 205/55R16.

2

What Tyre Design Is Better For My Vehicle?

This will depend greatly on your driving style and personal preference. Tyrepac provides a brief write up on each tyre on the website. You may also read up on reviews posted by consumers to get a clearer indication.The general guideline for choosing of tyre patterns are:

Directional Design

For wet performance

ADVANTAGES

 • Good water dispersal
 • Good wet weather stability

To Note

 • Higher tyre noise (for designs with wide grooves)
 • Front to rear rotation only

Symmetrical Design

For comfort & quieter ride

ADVANTAGES

 • Usually designed for quieter ride and comfort
 • Easy rotation

To Note

 • For the everyday driver

Asymmetric Design

All rounder performance

ADVANTAGES

 • Combination of wet performance and comfort
 • Ease of rotation
 • High speed and cornering stability

To Note

 • A little of both

B. MIXED TYRE

1

Can I change one tyre only?

Yes, you can. However, we do not recommend differing tyre design to be mixed on the same axle. Tyres should always be changed in pairs, to prevent uneven wear or imbalance of tyres.

2

Where should a pair of new tyres be fitted?

To the Rear axle. Placing greater traction on the rear axle on wet surfaces is necessary to prevent possible over-steer condition and possible loss of vehicle control, especially during sudden manoeuvres.

C. TECHNICAL INFORMATION

1

What are the basic tyre information we should know?

 1. Tyre brand name
 2. Pattern or model code
 3. Tyre size
 4. Service description (Load index & Speed symbol)
 5. ECE or EEC type approval number**
 6. ECE noise approval
 7. North American recall code
 8. Date of manufacture code
 9. UTQG quality rating
 10. Maximum permitted load (USA)
 11. Maximum permitted inflation pressure (USA)
 12. Denotes tubeless construction
 13. Safety warning
 14. Direction of rotation (Directional or Composite tyres)
 15. Rim fitment instruction (Asymmetrical or Composite tyres)
 16. Denotes extra load tyre construction
 17. Denotes reinforced tyre construction
 18. Position of tread wear indicators.
  **(C & U regulations stipulate all tyres used in the UK must carry an E number)

Tyre Size

Tyre code, commonly molded onto the sidewall of the tyre, is described by an alphanumerical value. This code specifies the dimensions of the tyre, and some of its key limitations, such as load bearing ability, and maximum speed.

Speed Symbol

An alphabet representing the maximum speed of this tyre.

Speed Category
S 180 km/h ( 112 mph )
T 190 km/h ( 118 mph )
U 200 km/h ( 124 mph )
H 210 km/h ( 130 mph )
V 240 km/h ( 149 mph )
*W 270 km/h ( 168 mph )
*Y 300 km/h ( 186 mph )

LOAD INDEX

A numeric code that tells you the maximum load carrying ability of each tyre.

Code Kilograms Code Kilograms Code Kilograms
60 250 80 450 100 800
61 257 81 462 101 825
62 265 82 475 102 850
63 272 83 487 103 875
64 280 84 500 104 900
65 290 85 515 105 925
66 300 86 530 106 950
67 307 87 545 107 975
68 315 88 560 108 1000
69 325 89 580 109 1030
70 335 90 600 110 1060
71 345 91 615 111 1090
72 355 92 630 112 1120
73 365 93 650 113 1150
74 375 94 670 114 1180
75 387 95 690 115 1215
76 400 96 710 116 1250
77 412 97 730 117 1285
78 425 98 750 118 1320
79 437 99 775 119 1360

ORDER

A. Placing My Order

1

What Is The Order Procedure?

 • Search & select preferred tyres
 • Select fitting location, date and time
 • Payment with Paypal or major credit card
 • Fit tyres as scheduled

2

The Tyre I Want Is Not In Stock, Can I Still Place An Order For It?

Contact us at our hotline and we can advise on the estimated availability of the tyre. You can also email us at info@tyrepac.com and we will get back to you.

3

Can I Order Through Phone?

No, we do not take phone order. Please order online.

4

Can I Drive In Directly To The Fitting Locations Shown?

No, tyres are delivered upon receipt of your online order and payment.

DELIVERY AND FITTING
Changes To Delivery

Changes To Delivery

1

Can I Change My Order After Making Payment?

Any changes to your order can be made prior to delivery. Logistics charge applies otherwise. Please contact our customer service hotline and we will attend to your request. Alternatively, please write to info@tyrepac.com.

2

Can I Change fitting / Delivery Location?

Yes, provided tyres have not been dispatched. Logistics charge applies otherwise.

3

How Soon Can I Get My Tyres Fitted?

Deliveries are made within 2 to 5 working days from the date of your purchase. For urgent fitting, please leave a "Customer comment" and we will try to make arrangement.

4

Can I fit My Tyres On The Same Day Of Ordering?

The Fitting date is defaulted at 2 working days from the date of your order. For urgent fitting, please contact out customer service hotline for arrangement.

AFTER SALES SERVICE

Cancellation

1

What Is Your Cancellation Policy?

We allow cancellation prior to delivery. Logistics charge applies for cancellation once tyres are delivered. Please view our Term and Conditions for sale.

Warranty

2

Can I Cancel My Order?

We accept cancellation of orders. But logistic charge applies for tyres delivered.

3

Can I fit My Tyres On The Same Day Of Ordering?

The Fitting date is defaulted at 2 working days from the date of your order. For urgent fitting, please contact out customer service hotline for arrangement.

Warranty

4

Do You Have Any Warranty For The Tyres You Sell?

Tyrepac is responsible to all tyres sold. Manufacturers give about 4 years’ warranty on shelf life, and a tyre within this period of manufacture is considered fresh. These are some general exclusion on warranty:

 • Tyres are damaged by road hazards, fire, accidents, corrosion, or other Acts of God.
 • Tyres are of normal wear and tear.
 • Tyres were misuse, for example, via kerbing, running over foreign objects and potholes.
 • Tyres damaged from improper fitting, improper inflation pressure, faulty rims, negligence, alteration or repairs.
 • Warranty cease at 1.6mm of remaining tread depth.
 • Use in motor racing or exceptional use.

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. บริษัทรับประกันสินค้าจากความผิดพลาดในการผลิต 4 ปี หรือ 50,000 กม. (นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน)
 2. บริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ตรวจวิเคราะห์สินค้าที่มีการส่งเคลม
 3. ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ โดยระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับทางบริษัทผู้ผลิต (ประมาณ 6-10 สัปดาห์)
 4. สินค้าที่ได้รับการพิจารณาว่าผิดพลาดจากการผลิต บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นต์การใช้งานที่เหลือ
 5. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 6. ผลการพิจารณาสินค้าที่มีการส่งเคลมถือเป็นสิทธิ์ขาดของตัวแทนจำหน่าย/ผู้ผลิตสินค้า ยี่ห้อนั้นๆ
 7. กรุณาเก็บใบเสร็จหรือใบยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อใช้ประกอบในการเคลมสินค้า

Approach the fitting location for an initial investigation if you encounter any issue, or write to us at aftersales@tyrepac.com