รายละเอียด

Toyo PROXES CF2
Soft … Quiet for every route, control quickly, confident on wet way Value for money … durable The tire is worn out smoothly. Throughout the service life and extend the lifetime from the performance from durable tread With the latest rubber compound technology to keep you safe on every journey.

เพื่อลดแรงต้านต่อการหมุน ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกรถทั้งบนพื้นถนนแห้งและเปียก
  • เพื่อลดแรงต้านต่อการหมุน ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกรถทั้งบนพื้นถนนแห้งและเปียก
  • ช่วยลดสียงรบกวนจากยางขณะขับขี่